CSR Activity: पोखरा फाइनान्सको बैंकिङ्ग साक्षरता एवं सफा नोट र्‍याली कार्यक्रम