Notice : सि–आस्वा रजिष्ट्रेशन नं. लिने सम्बन्धी पोखरा फाइनान्स लि. को सूचना