Notice : सञ्चालक लगायत आधारभूत सेयरधनीहरुलाई हकप्रदसेयर वापतको रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना