Notice : बोनस शेयर जम्मा गरिएको तथा शेयर अभौतिकीकरण गर्ने बारेको सूचना