Notice : पोखरा फाइनान्सका ग्राहक महानुभावहरुलाई एउटै प्रकृतिको एकभन्दा बढी खाता बन्द गर्ने बारेको सुचना