News & Events : पोखरा फाइनान्सको मोबाईल बैंकिङ्ग र कर्मचारी तालिम